Openness

Scrum Master: un càrrec vital?

“Ho volia per a ahir" és una de les frases que més se senten dins d'una empresa. El mercat demana cada dia més rapidesa, més qualitat i menys costos. Assolir aquests reptes és complicat i es necessita, a més, que l'empresa sigui àgil i flexible. Per aconseguir una transformació organitzativa d’èxit, és fonamental introduir metodologies de treball àgils a les corporacions.

La incorporació d’Agile a les grans corporacions està permetent dinamitzar i fer més eficients els lliuraments de treballs. L’èxit d’aquesta metodologia es basa a tenir en compte que s’ha de dur a terme un canvi organitzatiu que permeti assignar els recursos necessaris a les prioritats estratègiques de la companyia. Així mateix, cal tenir present que es fonamenta en arquetips metodològics. Els més comuns són l’Scrum, per a equips que desenvolupen productes o que treballen per projectes, i el Kanban, per a aquells que treballen a demanda.

En aquesta ocasió ens centrarem en la figura de l’Scrum Master. Quines són les seves funcions i per què aquest perfil és vital en qualsevol feina avui dia? Antonio Martín Vivas, Scrum Master a BBVA IT España, ens dona les claus per descobrir una professió cada vegada més sol·licitada per les empreses.

P: Què vol dir ser un Scrum Master?
R: Ser un Scrum Master significa, principalment, creure en les persones i estar compromès amb una sèrie de valors i amb una manera de fer les coses.

P: Quines són les seves funcions?
R: La funció de l’Scrum Master és la de ser un líder que serveix l’equip, s’encarrega de facilitar la feina, ajuda a crear productes d’alt valor, resol impediments, protegeix l’equip i en fomenta la cohesió i promou l’autoinspecció i la millora contínua. Així mateix, una altra funció important és ajudar l’organització, per assegurar que els valors i el mateix procés Scrum s’entenen, s’interioritzen i s’executen correctament.

P: A qui informa?
R: Jo no parlaria d’informar. Més aviat diria que l’Scrum Master té com a prioritats màximes l’equip i l’organització, però no els informa en el sentit en què habitualment s’entén aquest terme.

P: Què es necessita per ser Scrum Master?
R: Per ser Scrum Master cal conèixer els principis de la filosofia de treball d’Agile, en general, i de l’Scrum, en particular. Es pot fer algun curs per obtenir una certificació (o no, tampoc no cal certificar-se). Tan important com això, però, és tenir certes habilitats en gestió d’equips, comunicació o negociació.

P: Què ha motivat que la incorporació de noves metodologies de treball sigui clau per a les empreses?
R: Ens hem adonat que al món actual, dominat pel canvi vertiginós, les formes de treball antigues ja no funcionen (o no funcionen tan bé com voldríem). Això ens porta a la necessitat de trobar una nova manera de fer més eficient.

P: S’aprecia el canvi? Com reaccionen els equips?
R:Sí, s’aprecia una transformació. Considero que ja es pot parlar d’un canvi de mentalitat i, en general, als equips els agrada un Scrum ben aplicat, ja que promou els equips autoorganitzats i motivats, de manera que són ells mateixos els que realment tenen el control de què fan i com ho fan. El problema sorgeix quan algun membre de l’equip continua amb la mentalitat de la “vella escola” i pretén imposar-la. I, per això, també hi ha la figura de l’Scrum Master: per fer d’agent del canvi.

P: A més de reunir-se, planificar i supervisar l’equip, de què s’ocupa la resta del dia?
R: L’Scrum Master, a més d’encarregar-se de la supervisió de l’equip, l’ajuda i l’aconsella.

P: Un bon Scrum Master té data de caducitat?
R: Més que caducar, el que podria arribar a caducar seria el seu treball amb un equip, una vegada l’equip s’hagi convertit en un equip d’alt rendiment. No obstant això, sembla que hi ha evidències que la desaparició d’aquesta figura porta a una relaxació de l’equip en alguns aspectes que en disminuiria el rendiment.

En resum: pensar, reunir-se i facilitar. La figura de l’Scrum Master és molt important en els equips actuals, ja que, a més de les seves funcions, ha de fer de mestre de cerimònies perquè la productivitat augmenti, mentre estimula l’equip i en té cura. És aquesta figura la que aconsegueix fer aflorar en l’equip el sentiment d’una feina ben feta que alhora satisfà les necessitats del client.